Przysłowie

Na św. Agatę wysuszysz na słońcu szmatę.

Zobacz też