Przysłowie

Na św. Agnieszkę, wychodzi woda na ścieżkę.

Zobacz też