Przysłowie

Na św. Ambroży poprawiają się mrozy

Zobacz też