Przysłowie

Na św. Annę mrowiska, szukaj w zimie ogniska.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Anna
  • Lista przysłów z wyrazem mrowiska
  • Lista przysłów z wyrazem szukać
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem ognisko