Przysłowie

Na św. Barbarę, jeżeli mróz i pogoda, zima będzie lekka i bez śniegu.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Barbara
  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem pogoda
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem lekki
  • Lista przysłów z wyrazem śnieg