Przysłowie

Na św. Bartłomieja mroźnej zimy jest nadzieja.

Zobacz też