Przysłowie

Na św. Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany.

Zobacz też