Przysłowie

Jak odwilż na św. Grzegorza, to pójdzie zima do morza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem odwilż
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Grzegorz
  • Lista przysłów z wyrazem pójść
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem morze