Przysłowie

Od św. Anny nie doczeka południa deszcz poranny.

Zobacz też