Przysłowie

Po św. Agnieszce napije się wół na ścieżce.

Zobacz też