Przysłowie

Susza w św. Bartłomieja, mroźnej zimy jest nadzieja.

Zobacz też