Przysłowie

Ubogiemu łacniej być dobrym.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ubogi
  • Lista przysłów z wyrazem łacny
  • Lista przysłów z wyrazem dobry