Przysłowie

Św. Zofija kłosy rozwija

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Święty
  • Lista przysłów z wyrazem Zofia
  • Lista przysłów z wyrazem kłos
  • Lista przysłów z wyrazem rozwijać