Przysłowie

Abecadło, zjadł pies sadło.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Abecadło
  • Lista przysłów z wyrazem zjeść
  • Lista przysłów z wyrazem pies
  • Lista przysłów z wyrazem sadło