Przysłowie

Cóżby Adam poradził, gdyby Bóg Ewy w raju nie posadził?

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Adam
  • Lista przysłów z wyrazem poradzić
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem Ewa
  • Lista przysłów z wyrazem raj
  • Lista przysłów z wyrazem posadzić