Przysłowie

Gdzie święta Agata, bezpieczna tam chata.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Agata
  • Lista przysłów z wyrazem bezpieczny
  • Lista przysłów z wyrazem chata