Przysłowie

Ubogiemu kawał chleba, to most do nieba.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ubogi
  • Lista przysłów z wyrazem kawał
  • Lista przysłów z wyrazem chleb
  • Lista przysłów z wyrazem most
  • Lista przysłów z wyrazem niebo