Przysłowie

Na święty Antoni bydło się gzi i goni.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Antoni
  • Lista przysłów z wyrazem bydło
  • Lista przysłów z wyrazem gzić
  • Lista przysłów z wyrazem gonić