Przysłowie

Barbara ni młoda, ni stara.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Barbara
  • Lista przysłów z wyrazem młody
  • Lista przysłów z wyrazem stary