Przysłowie

Gdy się w dzień św. Bartłomieja po górach kurzy, w jesieni brona rolę burzy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Bartłomiej
  • Lista przysłów z wyrazem góra
  • Lista przysłów z wyrazem kurzyć
  • Lista przysłów z wyrazem jesień
  • Lista przysłów z wyrazem brona
  • Lista przysłów z wyrazem rola
  • Lista przysłów z wyrazem burzyć