Przysłowie

Bóg łaskami człowieka obdarza, ale i ofiary żąda do ołtarza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem łaska
  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem obdarzać
  • Lista przysłów z wyrazem ofiara
  • Lista przysłów z wyrazem żądać
  • Lista przysłów z wyrazem ołtarz