Przysłowie

Chcesz mieć pokój prawy, nie miej ze złym sprawy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pokój
  • Lista przysłów z wyrazem prawy
  • Lista przysłów z wyrazem zły
  • Lista przysłów z wyrazem sprawa