Przysłowie

Cudza własność święta, niech każdy to pamięta.

Zobacz też