Przysłowie

Czego by się człowiek z grzechem uczyć miał, lepiej by tego nie umiał.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem grzech
  • Lista przysłów z wyrazem uczyć
  • Lista przysłów z wyrazem lepiej
  • Lista przysłów z wyrazem umieć