Przysłowie

I diabeł był ładny, póki był młody.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem ładny
  • Lista przysłów z wyrazem młody