Przysłowie

Człek sprawiedliwy na sędziowskim urzędzie nie utyje.

Zobacz też