Przysłowie

Człowiek bez winy nie obawia się prawa.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem wina
  • Lista przysłów z wyrazem obawiać
  • Lista przysłów z wyrazem prawo