Przysłowie

Czytanie do nauki droga.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem czytać
  • Lista przysłów z wyrazem nauka
  • Lista przysłów z wyrazem droga