Przysłowie

Jak rola, choć żyzna, nie może być płodna bez uprawy, tak i duch bez nauki.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem rola
  • Lista przysłów z wyrazem żyzny
  • Lista przysłów z wyrazem płodny
  • Lista przysłów z wyrazem uprawa
  • Lista przysłów z wyrazem duch
  • Lista przysłów z wyrazem nauka