Przysłowie

Kim cnota rządzi, ten rzadko błądzi.

Zobacz też