Przysłowie

Kto złym pobłaża, ten dobrych obraża.

Zobacz też