Przysłowie

Lepiej dzikie widzieć gaje, niźli sprośne obyczaje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dziki
  • Lista przysłów z wyrazem widzieć
  • Lista przysłów z wyrazem gaj
  • Lista przysłów z wyrazem sprośny
  • Lista przysłów z wyrazem obyczaj