Przysłowie

Im kto mniej wart, tym wyżej głowę nosi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem wart
  • Lista przysłów z wyrazem wysoko
  • Lista przysłów z wyrazem głowa
  • Lista przysłów z wyrazem nosić