Przysłowie

Mądry na wszystkie strony się ogląda.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Mądry
  • Lista przysłów z wyrazem strona
  • Lista przysłów z wyrazem oglądać