Przysłowie

Mędrzec to nietęgi, co ma rozum z księgi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Mędrzec
  • Lista przysłów z wyrazem nietęgi
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem księga