Przysłowie

Miło jest duszy, gdy się druga nad nią wzruszy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Miły
  • Lista przysłów z wyrazem dusza
  • Lista przysłów z wyrazem drugi
  • Lista przysłów z wyrazem wzruszyć