Przysłowie

Afekty, chociaż będą święte, rozumem mają być ujęte.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem afekt
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem ujęty