Przysłowie

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj, jak oddaje, jeszcze łaje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem zwyczaj
  • Lista przysłów z wyrazem pożyczać
  • Lista przysłów z wyrazem oddać
  • Lista przysłów z wyrazem łajać