Przysłowie

Do ludzi po naukę, do matki po koszulę.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem nauka
  • Lista przysłów z wyrazem matka
  • Lista przysłów z wyrazem koszula