Przysłowie

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dzban
  • Lista przysłów z wyrazem woda
  • Lista przysłów z wyrazem nosić
  • Lista przysłów z wyrazem ucho
  • Lista przysłów z wyrazem urwać