Przysłowie

Lepiej byle jak siedzieć, niż dobrze stać.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem siedzieć
  • Lista przysłów z wyrazem dobrze
  • Lista przysłów z wyrazem stać