Przysłowie

Lepsza byle jaka prawda, niż dobre kłamstwo.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem prawda
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem kłamstwo