Przysłowie

Masz babo placek.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem placek