Przysłowie

Muru głową nie przebije, a morza nikt nie wypije.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem mur
  • Lista przysłów z wyrazem głowa
  • Lista przysłów z wyrazem przebić
  • Lista przysłów z wyrazem morze
  • Lista przysłów z wyrazem wypić