Przysłowie

Pijak podobny jest do zwierza: ni do roboty, ni do pacierza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Pijak
  • Lista przysłów z wyrazem podobny
  • Lista przysłów z wyrazem zwierz
  • Lista przysłów z wyrazem robota
  • Lista przysłów z wyrazem pacierz