Przysłowie

Pokorne cielę dwie matki ssie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pokorny
  • Lista przysłów z wyrazem cielę
  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem matka
  • Lista przysłów z wyrazem ssać