Przysłowie

Bez matki nie ma chatki.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem matka
  • Lista przysłów z wyrazem chatka