Przysłowie

Przyjaciela szukaj blisko, wroga daleko.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem przyjaciel
  • Lista przysłów z wyrazem szukać
  • Lista przysłów z wyrazem blisko
  • Lista przysłów z wyrazem wróg
  • Lista przysłów z wyrazem daleko