Przysłowie

Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem darowany
  • Lista przysłów z wyrazem koń
  • Lista przysłów z wyrazem ząb
  • Lista przysłów z wyrazem zaglądać