Przysłowie

Karpryba, jeleńzwierzyna.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Karp
  • Lista przysłów z wyrazem ryba
  • Lista przysłów z wyrazem jeleń
  • Lista przysłów z wyrazem zwierzyna